Marine_inspectie - waterklus, duikhulp

Ga naar de inhoud


Naast de "standaard" onderwaterklussen wordt er samengewerkt met een biologe waarmee onze activiteiten nog verder uitgebreid zijn op het gebied van marine-onderzoek.

Dat zijn zoal inventarisatie en verslaglegging van
:
1) Flora en fauna;
2) Bodemgesteldheid;
3) Uitstaand vistuig;
4) Diverse tellingen;

5) Diepteprofielen.

Inspecties:
- monitoren veranderingen in sediment en slibdiktes (bijvoorbeeld onder mosselhangcultures)
- monitoren soortensamenstelling (bijvoorbeeld na suppleties, dijkversterkingen of afvissen Japanse oesters)
- aanleveren informatie voor de monitoring en evaluatie van de Kaderrichtlijn Water:
- opzetten vismonitoring
- nemen van watersamples op verschillende dieptes voor de analyse van waterkwaliteit
- aanleveren van informatie voor de monitoring en evaluatie van Natura 2000-doelen:
- analyse van aanwezigheid en ontwikkeling van typische soorten in het marine milieu
- opstellen van Passende Beoordelingen in het kader van Natura 2000
- aanleveren van informatie voor het opstellen van milieu-effectrapportages
- leveren van beeldmateriaal d.m.v. onderwateropnamen

Terug naar de inhoud